Vytvoření rostlinného akvária neboli takzvané plné podvodní zahrady  krásných svěžích rostlin a zdravých ryb může často děsit akvaristy. Tentokrát to není  opravdu těžké, stačí porozumět základním vztahům a naučit se je a poznat procesy probíhající pod vodou v uzavřeném ekosystému. Jakákoli rostlina pro správný růst potřebuje zajištění optimálních parametrů, světlo, vodu a substrát.

 Světlo a fotosyntéza. Fotosyntéza je jedna ze základních biochemických procesů, během kterých v důsledku absorbované sluneční energie, se vyrábějí  chemické sloučeniny bohaté na energii. Cílem reakce je výroba molekul, které mohou akumulovat energii. Faktory ovlivňující fotosyntézu jsou:  koncentrace CO2, okolní teplota, intenzita světla. Při určité intenzitě světla  charakteristické pro každou z rostlin, dochází k maximalizaci procesu fotosyntézy a další zvýšení intenzity osvětlení ,  již nepřispěje ke správnému procesu fotosyntézy . Stručné shrnutí: světlo urychluje růst rostlin, ale pouze do určité intenzity.  Je třeba vybrat vhodné světlo, které bude splňovat nároky Vašeho akvaria.

Voda. Voda jako nejlepší rozpouštědlo na světě obsahuje  nejen základní prvky jako jsou draslík, dusík, fosfor, ale také řadu dalších prvků, které jsou potřeba pro rostliny, ale nejsou obsaženy v potřebném množství pro různé druhy rostlin. V přírodě se do vody  tyto prvky  dostanou ze srážek, z povrchových toků řek. Rostliny potřebují výživu, která je pro ně to pravé v absorbovatelné formě. Jednotlivé druhy rostliny mají odlišné nároky na živiny. Rostlina po vstřebání živin, které voda sama zpočátku obsahuje, vykazuje pouze mírné nedostatky a poté umírá. Správná rovnováha jednotlivých prvků výživy,  musí být neustále udržována, aby jejich nedostatek nezpůsoboval zahynutí rostlin, ale správný a silný růst.

 Podloží rostlin: Půda neboli substrát  hraje v akvaristice klíčovou rolipro rostlinné akvarium. Dostatečná spodní vrstva substrátu by měla mít strukturu, která usnadňuje a stimuluje růst kyslíkových bakteriípotřebných  pro kořeny rostlin. Dobrý substrát bude působit jako filtr v akváriua vznikne tak biologická a oblíbená symbióza mezirostlinami a mikroorganismy při pravidelném dodáváníživin.

Rostliny: Vodní rostliny na vás mají obrovský dopad , hlavně na vzhled akvária. Díky nim můžete dát akvariu jeho jedinečný charakter. Život vodních rostlin je však nepopiratelný a plní mnohem důležitější funkci. Pomáhá udržovat biologickou rovnováhu ve vodní nádrži. Ekosystém v rostlinném akváriu, funguje-li správně, pomáhá a udržuje parametry vody na konstantní úrovni. Při správném fungování je nám odměnou krystalický vzhled vody. Dobrý a správný  růst rostlin odstraní toxické sloučeniny z vody, které podporují rozvoj řas a sinic a vytváří optimální podmínky pro rozvoj fauny. Známe-li  základní stimulanty vývoje rostlin, víme pak jak provozovat osázené akvárium. Musíme si však uvědomit, že se zvyšující se intenzitou světla,  potřebují rostliny správnou výživu  pro svůj vývoj. V našich akváriích musíme pozorně sledovat vývoj rostlin a reagovat na jednotlivé nedostatky živin, doplněním  odpovídajících prvků.

 

Přenes se na vyšší hladinu akvaristiky.

 

Poznej naše produkty a uvidíš co  můžeš udělat pro svoje akvárium, aby bylo ještě hezčí.