0 Kč 0 ks Košík je prázdný
E-shop: Po-Pá: 8.30 - 16.00 Prodejna Chrudim: Po-Pá: 8.30 - 17.00 So: 8.30 - 11.30
+420773149361
Odborník na akvaristiku, teraristiku a klece
0 Kč 0 ks Košík je prázdný

Reklamační řád sdružení fyzických osob Akvamex - chovatelské a rybářské potřeby, Jan Straka – Jaroslav Zub vychází z Občanského zákoníku a vztahuje se pouze na zboží, jehož reklamace je řádně uplatněna v záruční lhůtě. Přečtěte si prosím podrobné záruční podmínky.

 

Souhlas s reklamačním řádem


Souhlas s reklamačním řádem stvrzuje objednatel podpisem faktury, kupní smlouvy, nebo převzetím zboží na prodejně sídlem Čelakovského 104, Chrudim, nebo od přepravce v místě svého sídla firmy nebo bydliště a stvrzení tohoto svým podpisem nebo zaplacením kupní ceny. Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy je zboží převzato od dopravce, případně vyzvednuto na poště.

Pozor !!!  Povinnost kontroly:


 • Objednatel či osoba přebírající zásilku je povinna zkontrolovat dodávku zboží, i když není nikterak viditelně poškozen nebo poničen obal,  ihned po převzetí zásilky. Pokud je zboží poničeno, je třeba nás ihned informovat. Poškozené zboží včetně obalu je třeba okamžitě nafotit a fotografie poslat na naši adresu info@akvamex.cz mailem.
 • Pokud objednatel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, nebo neobdržel se zásilkou fakturu - daňový doklad, je povinen ihned  informovat prodávajícího jakýmkoliv možným způsobem, na pozdější reklamace nebude brán zřetel 
 • Zvláště prosím dbejte na povinnost okamžité kontroly při přepravě Akvarií, terárií a ostatního křehkého zboží!!  Na pozdější oznámení poškození zboží přepravou nebude brán zřeztel.


Do záruční opravy bude přijato :


 • Pouze zboží kompletní, s průvodní dokumentací a s doložením dokladu o nákupu.
 • Reklamace zboží  může být uplatněna pouze na adresách provozoven prodávajícího

Kontaktní osoba pověřená vyřízením reklamací:  Jan Straka, Jaroslav ZubDo záruční opravy nebude přijato zejména zboží:


 •  poškozené živly jako je voda, oheň, blesk nebo jiný elektrický výboj a podobné
 •  mechanicky poškozené (roztržené, prořízlé, propálené atd.)
 •  bez doložení původu nákupu
 •  poškozené nesprávným použitím v rozporu s návodem k použití nebo běžnými zásadami  používání daného zboží
 •  zboží poškozené neodborným servisním zásahem
 •  nekompletní zboží, u něhož chybí součásti nutné k odzkoušení a posouzení  výrobkuReklamace, jak postupovat ?Naše firma se snaží být Vám zákazníkům pokud možno co nejblíže. Dobře víme z vlastních zkušeností, a zná to asi každý, jak nepříjemné je uplatňovat na nějaké zboží reklamaci. Pokud se už zde nějaký problém vyskytne, např. zboží není úplně v pořádku, nebo se v průběhu užívání objevila nějaká vada, postupujte prosím podle následujících instrukcí. Usnadníte tak práci nám a Vaší reklamaci budeme moci vyřídit v co nejkratším možném termínu k Vaší spokojenosti i před zákonem stanovenou 30ti denní lhůtou.
 
 • Zboží došlo v porušeném obalu : V takovém případě, je lepší zásilku nepřevzít, nebo spolu s doručovatelem zásilku prohlédnout, zda je kompletní a v neporušeném originálním obalu. V případě poškození je  doručovatel povinen na Vaši žádost sepsat protokol o poškozené zásilce. Okamžitě informujte naší firmu., domluvíme s Vámi další postup reklamace.
 • Při zásilce, která je zjevně nepoškozena, zvláště u křehkého zboží : Vám doporučujeme také kontrolu zásilky. V případě poškození postupujte jako v předešlém případě.
 • Zboží došlo v pořádku, ale objevila se u něj provozní vada : Pokud objevíte na zboží vadu (i postupem času), prověřte podle nákupního dokladu zda je zboží v záruce (funkční záruka je zpravidla 24 měsíců pokud není uvedeno jinak). Pokud je zboží v záruce, zašlete jej s kopií dokladu o koupi na adresu naší firmy s popisem vad. Pokud se vyskytnou chyby ve funkci pouze ovládání výrobku, specifikujte je podrobným popisem. Co máte přiložit k zásilce zaslané k reklamaci k nám a další informace najdete v níže uvedeném odstavci. Obratem posoudíme Vaši reklamaci a vynasnažíme se o co nejrychlejší kladné vyřízení.

 

 

Popis postupu při výměně, vrácení nebo reklamaci:

 

 

1. Vrácení zboží : 


Pokud Vám zboží nevyhovuje a nechcete je vyměnit za jiné, pošlete nám ho zpět. Vracené zboží dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Přiložte kopii dokladu o nákupu a přímo na ni připište, jakým způsobem chcete vrátit peníze za zboží – zda poštovní poukázkou nebo převodem na účet (v takovém případě rovnou uveďte číslo vašeho účtu) . Při požadování zaslání peněz poštovní poukázkou, Vám mohou být odečteny náklady spojené se zasláním .

Peníze za zboží i poštovné Vám zašleme na Váš bankovní účet či poštovní poukázkou co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od doručení zboží na naši adresu.

Původní balení zboží :  Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. Zboží si můžete vyzkoušet, nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Je třeba brát v úvahu náklady, které bude mít firma Akvamex s uvedením do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě. S ohledem na různorodost zboží mohou být tyto náklady různě vysoké a řeší se individuálně. Tyto náklady pak mohou být započteny s částkou za vrácené zboží.

Opotřebení zboží: Zboží si můžete vyzkoušet, nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Je třeba brát v úvahu náklady, které bude mít firma Akvamex s uvedením do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě. S ohledem na různorodost zboží mohou být tyto náklady různě vysoké a řeší se individuálně. Tyto náklady pak mohou být započteny s částkou za vrácené zboží.

 

 

Výměna zboží :


Pokud Vám doručené zboží z nějakého důvodu nevyhovuje,  pošlete nám zboží zpět.

Přiložte kopii dokladu o nákupu a přímo na ni připište, za co přesně chcete zboží vyměnit: značka, název,   kod – produktové číslo.

Zboží Vám vyměníme a obratem pošleme. Při výměně hradí zákazník poštovné 125 Kč.

 

Jak postupovat při reklamaci : 


 • Reklamaci lze uplatnit pouze v záruční době, tedy do uplynutí 24 měsíců od převzetí zboží, s vyjímkou není-li záruční doba prodloužena u daného typu zboží , nebo jednáli se o  světelné zdroje ( zářivka, žárovka) , kde z důvodu kratší životnosti výrobku - provozních hodin, nelze záruční dobu 24 měsíců akceptovat . Objeví-li se na zboží vada, je třeba reklamaci uplatnit neprodleně. Další používání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem k zamítnutí reklamace.
 • Reklamované zboží musí být  čisté a suché.
 • Při reklamaci je třeba prokázat nákup zboží u firmy Akvamex nejlépe dokladem o nákupu (fakturou).
 • V případě, že budete posílat zboží na reklamaci poštou, napište přímo na kopii dokladu důvod reklamace, stručně popište vzniklou vadu, nebo vyplňte reklamační formulář.
 • Pokud se jedná o odstranitelnou vadu, má zákazník právo na bezplatnou, včasnou a řádnou opravu.  
 • Tuto vadu odstraníme neprodleně, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace.
 • Pokud vada není odstranitelná, zboží bude vyměněno za nové.
 
 

Reklamace akvárií a terárií:


Reklamaci na akvária a terária lze uplatnit po dobu  24 měsíců od zakoupení za dodržení těchto podmínek:

 • Akvárium nebo terárium je nutné vždy dobře umístit. Je potřeba, aby podložka či stolek, na které dáte akvárium či terárium , byli vždy úplně rovné a vodorovné. U stolku je nutné, aby měl i výstuhy uprostřed. Počet výstuh záleží na velikosti akvaria. Pod akvarium a je ještě nutno umístit pěnovou podložku pro vyrovnání menších nerovností nebo plastový rám.  Proč je to potřeba? Nebude-li takto umístěno hlavně akvárium, mohlo by se stát, že po napuštění vodou, které ho značně zatíží, by mohlo vlivem pnutí dojít k prasknutí stěny akvária, nebo rozlepení akvária. V tomto případě by reklamace nemohla být uznána. Mějte na paměti, že bez předchozího mechanického poškození, nebo samo od sebe sklo nikdy nepraskne !!!!
 • Po správném umístění a následném napuštění akvárií je třeba pravidelně kontrolovat lepené spoje. Proč?  Akvária jsou lepena silikonovým lepidlem, které mají sami o sobě velmi velikou pevnost. Po slepení akvária jsou spoje do 2 dnů suché a velmi pevné. Vlivem teplot a okolní vlhkosti však lepidlo ještě nějakou dobu vyzrává - cca 2 roky. Po tuto dobu je možné, že by mohlo dojít k povolení lepené stěny. Sice se to stává pouze v mizivém procentu, ale je třeba Vás na to upozornit. Lze tomu předejít pravidelnou kontrolou po dobu záruky, pak by se to již stát nemnělo, jelikož je lepidlo plně vyzrálé. Jak kontrolovat?  Spoje jsou lepeny černým silikonem a za normálních podmínek, když se podíváte na spoj, je viditelně černý. V případě, že by barva spoje začala šednout, nebo se začali objevovat bublinky, či jakékoliv jiné prasklinky ve spoji, je třeba akvárium ihned vypustit a reklamovat. V případě nedodržení této podmínky, by mohlo dojít k rozlepení akvária a následně vytečení vody, za což již nemůžeme nést odpovědnost.
 

 

Adresa pro zasílání zboží na vrácení, výměnu či reklamaci:Akvamex
Čelakovského 104
53701 Chrudim
Náklady na dopravu :

 

1. Vrácení zboží :

Při vrácení zboží nese náklady na dopravu  do sídla dodavatele objednatel.

 

2. Reklamace:  

Při zaslání zboží na reklamaci nese náklady na dopravu do sídla dodavatele sám dodavatel a to těmito možnými dvěma způsoby:

 • zásilku pošle sám objednatel a dodavateli poskytne doklad o dopravném, aby dodavatel mohl objednateli dopravné proplatit ( nutno doložit účtenku ). Prodávající však nemusí uhradit plnou částku za dopravné, byla-li zásilka odeslána zjevně přepravcem, který má dražší dopravné než konkurenční přepravci.  V takovám případě bude proplacena pouze běžná částka za dopravné k povaze reklamovaného zboží.
 • objednatel oznámí dodavateli reklamaci zboží mailem či telefonicky a dodavatel na vlastní náklady zajistí přepravu zboží od objednatele ( preferujeme tento způsob, je jednoduší pro manipulaci i úhradu nákladů s dopravou). Zboží je  potřeba  řádně zabalit, aby nemohlo dojít k jeho poškození při přepravě. Za poškození zboží, které nebylo řádně zabaleno přepravce neručí.
 • dopravu na naše náklady lze využít dvěma způsoby:

                                           1.       objednáme dopravce, který vyzvedne zásilku na Vámi udané adrese

                                           2.       objednáme přepravu přes Zásilkovnu, balíček pak bezplatně pošlete přes pobočku zásilkovny ( platí pro menší zásilky do hmotnosti 5 kg)

 

 


 • Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1.1.2019
 • Tyto podmínky vydává Akvamex - chovatelské a rybářské potřeby, Jan Straka – Jaroslav Zub.
 • Za podmínky zodpovídá:  Jan Straka, Jaroslav Zub

 

 

 

Formulář k odstoupení od smlouvy ke stažení.

 

 

Magazín

Realizace a údržba akvarií Realizace a údržba akvarií 08. 04. 2022
Výživa rostlin Přinášíme Vám nové video, jak správně na výživu rostlin.   Přidání 31. 01. 2022
Systém hnojení Yokuchi
Systém hnojení Yokuchi Hnojiva od firmy Yokuchi so získávají stále větší oblibu mezi vámi.  Není to tím, že bychom Vám je bezhlavě nabízeli, ale je to jimi samotnými. Ptáte se proč?… Přidání 31. 03. 2020
Všechny články